0961.56.3838

Giải thích ý nghĩa của dịch vụ khách hàng

Trong thế giới ngày nay, dịch vụ khách hàng là gì? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng nó đã vượt xa công việc đơn thuần là hỗ trợ khách hàng. Đó là một triết lý mà tất cả mọi người trong một tổ chức phải nắm bắt – từ lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên tuyến đầu.

Dịch vụ khách hàng không phải là một bộ phận. Nó phải là toàn bộ công ty. Dịch vụ khách hàng có nghĩa là giúp khách hàng của bạn nhận hỗ trợ dễ dàng và nhanh chóng – ở thời điểm và theo cách thức họ cần.