0961.56.3838

Nếu bạn không chịu thay đổi, thích nghi với điều mới, bạn sẽ bị thay thế.

 

✅Youtube ra đời . . . đĩa DVD mất tích.
✅Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại mất tích.
✅CD ra đời . . . Băng cát sét mất tích.
✅Android ra đời . . . Điện thoại Windows mất tích.
✅Uber, Grab ra đời. . . Taxi truyền thống ít đi.
✅E-mail ra đời . . . Bưu điện giảm đi.
✅Mess,Zalo ra đời . . . Viết thư tay ít
✅Máy tính ra đời . . . Máy đánh chữ mất tích
✅Internet ra đời . . . Thư viện ít khách
✅Google ra đời . . . Từ điển ít dùng
✅Wikipedia ra đời . . . Bách khoa toàn thư ít dùng
✅Thương mại điện tử ra đời . . . cửa hàng giảm dần
✅Robot ra đời . . . Công nhân thất nghiệp
✅In 3D ra đời . . . sản xuất truyền thống giảm dần
✅Facebook ra đời . . . Yahoo lìa đời
✅Blockchain ra đời . . . Tiền mặt ít đi.

Nếu bạn không chịu thay đổi, thích nghi với điều mới, bạn sẽ bị thay thế.