0961.56.3838

Sự hài lòng khách hàng là gì ?

Sự hài lòng của khách hàng là việc khách hàng căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với một sản phẩm hay dịch vụ mà hình thành nên những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan. Đó là một dạng cảm giác về tâm lý sau khi nhu cầu của khách hàng được thỏa mãn.

Sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm, đặc biệt được tích lũy khi mua sắm và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Sau khi mua và sử dụng sản phẩm khách hàng sẽ có sự so sánh giữa hiện thực và kỳ vọng, từ đó đánh giá được hài lòng hay không hài lòng.

Như vậy, có thể hiểu được sự hài lòng của khách hàng là cảm giác dễ chịu hoặc có thể thất vọng phát sinh từ việc người mua, sử dụng dịch vụ so sánh giữa những lợi ích thực tế của sản phẩm và những kỳ vọng, cảm nhận của họ. Việc khách hàng hài lòng hay không sau khi sử dụng phụ thuộc vào việc họ so sánh giữa những lợi ích thực tế của sản phẩm và những cảm nhận của họ trước khi sử dụng.