LÝ DO ĐỂ BẠN TIN CHỌN VIP PHƯƠNG HUY LIMOUSINE

Ghế cạnh lái
LIÊN HỆ
Là 2 ghế ngồi ngay cạnh lái xe
Giá rẻ nhất
Có nước uống
Có khăn lạnh
Có wifi
Có sạc điện thoại
Đặt vé ngay
GHẾ CUỐI XE
LIÊN HỆ
Là 3 ghế cuối xe
Giá rẻ
Có nước uống
Có khăn lạnh
Có wifi
Có sạc điện thoại
Đặt vé ngay